Tasques de jardinera al Castell de Gelida

Un dels objectius que es va marcar l’Associació d’Amics del Castell de Gelida per aquest 2023 era iniciar les tasques de jardineria que milloressin l’estat de conservació dels murs del castell i la qualitat de les visites.

Aquestes tasques s’iniciaren el mes d’octubre a la Plaça del Pedró netejant els murs exteriors i interiors i continuaren el mes de novembre amb la recuperació de la Zona Mitja molt afectada per el creixement del sota bosc.

Amb aquestes actuacions es busca un equilibri entre la flora i les restes arqueològiques. A continuació algunes imatges dels resultats obtinguts.

La construcció del Castell de Gelida

Què en sabem de la construcció del Castell de Gelida? Doncs bé, es construeix en el context de la repoblació de la banda dreta del Llobregat impulsat per Guifré I. Com passa amb molts altres castell que formaven la línia defensiva a la frontera amb al-Àndalus.

Però qui construeix aquest Castell? Documentació de l’any 1056 mostra que el senyor del Castell de Gelida exigeix als habitants del seu territori la “forcia i la tolta” (exigència de treball als seus vassalls) i treballar amb els seus bous en les obres del Castell de Gelida. Així doncs, els murs del Castell de Gelida es varen aixecar amb els esforços dels habitants de Gelida!