L’Associació d’Amics del Castell de Gelida

L’Associació d’Amics del Castell de Gelida es va constituir el 1965 amb la finalitat de fomentar i exercir la protecció i la conservació de les edificacions i ruïnes del castell i de les edificacions, cases, monuments i restes històriques o culturals de l’àmbit de l’antiga Baronia de Gelida; coordinar adequadament les actuacions amb les de l’Ajuntament de Gelida, així com mantenir contactes i col·laboracions amb els organismes oficials i entitats afins.

També procura estimular l’interès de la població envers el seu castell i la seva història, fomentant l’estudi i la investigació i divulgant les activitats de la mateixa associació. Altres objectius són la realització d’actes culturals i socials al castell, donant-lo a conèixer, i la dinamització del patrimoni històric, cultural i natural del municipi.

L’Associació compta amb un patrimoni fundacional i béns artístics. Per poder dur a terme les diverses activitats són essencials les quotes abonades anyalment pels socis, les quals constitueixen la base econòmica per a l’organització de l’estructura de l’entitat, a més d’altres recursos provinents de l’Ajuntament de Gelida i d’altres institucions públiques i les donacions personals o d’empreses.

El 2015, amb motiu de la celebració dels 50 anys de l’AACG, es va presentar una exposició que mostra el treball i l’activitat desplegats al llarg de tot aquest temps. La podeu veure en format virtual accedint-hi des d’aquest enllaç.

L’AACG compta actualment amb uns 260 socis, que aporten una quota anual mínima de 30 € (15 € els menors de 25 anys), els quals reben puntualment informació de totes les activitats de l’entitat i gaudeixen de descompte en els preus d’entrada o d’inscripció a les activitats.

L’AACG és regida per la junta directiva i per l’assemblea de socis que es reuneix amb caràcter ordinari almenys un cop l’any.