Educació secundària

Descarregueu la programació d’activitats educatives en PDF

L’herbolari del castell: Taller d’herbes remeieres

Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la realització d’un taller, s’introdueix als nois i noies en el coneixement de les plantes i en els diferents usos que tenien a l’època medieval: per cuinar, per la salut, per aromatitzar…

El taller consisteix en l’elaboració d’un remei casolà i d’un saquet d’herbes aromàtiques utilitzant les plantes autòctones que creixen al castell i al seu voltant.

Objectius
 • Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.
 • Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
 • Conèixer els tres usos principals que tenien les herbes remeieres a l’època medieval (culinari, aromàtic i medicinal).
 • Distingir i reconèixer les principals plantes aromàtiques (farigola, romaní, sàlvia, menta, espígol…).

Dades bàsiques

• Durada de l’activitat
3 hores
• Tarifa
6 € per nen/a
• Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

El rebost del castell: Taller de postres medievals

Aquesta proposta permet endinsar-se de forma divertida en la descoberta dels hàbits alimentaris de l’època medieval. L’activitat es compon d’un recorregut pel recinte del castell, d’uns jocs relacionats amb la temàtica i d’un taller de cuina on els nois i noies prepararan unes postres medievals.

Objectius
 • Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.
 • Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Conèixer els aliments que es consumien a l’època medieval a Catalunya.
 • Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
 • Distingir els aliments que van arribar a Europa amb el descobriment d’Amèrica.
 • Aprendre quins eren els hàbits a l’hora de menjar dels nobles a l’època medieval.

Dades bàsiques

• Durada de l’activitat
3 hores
• Tarifa
6 € per nen/a
• Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

La construcció del castell: fent parets, construint arcs

Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la realització d’un taller els nois i noies podran endinsar-se de forma divertida en la descoberta de les tècniques constructives d’època medieval i la complexitat de la construcció d’un edifici com el castell.

Podeu triar entre el taller “Fent parets”, on es recrea la tècnica del mur encofrat, o el taller “Construint arcs”, on es recrea un arc de mig punt.

Objectius
 • Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.
 • Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Identificar les persones que participaven en la construcció d’una obra com la del castell.
 • Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.
 • Fer activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.
 • Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.
 • Conèixer els materials constructius emprats en l’obra del castell.
 • Conèixer les tècniques constructives utilitzades en època medieval.

Dades bàsiques

• Durada de l’activitat
3 hores
• Tarifa
6 € per nen/a
• Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

Visita guiada al castell

La visita guiada al recinte permet conèixer l’evolució històrica del castell i les diferents parts conservades (muralles, torres de defensa, església…). Durant el recorregut els nois i noies podran experimentar com la tasca dels arqueòlegs i investigadors ens ha permès conèixer millor la història del castell de Gelida.

Objectius
 • Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat.
 • Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
 • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

Dades bàsiques

• Durada de l’activitat
1 hora i 30 minuts
• Tarifa
4 € per nen/a
• Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys